แนะแนว IGCSE – (0610) Biology

IGCSE Biology คืออะไร สำหรับข้อสอบ IGCSE วิชา Biology เป็นวัดความรู้วิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา โดยมีเนื้อหา หลักๆ ประกอบด้วย

Continue reading “แนะแนว IGCSE – (0610) Biology”

แนะแนว IGCSE – (0680) Environmental Management

IGCSE Environmental Management คืออะไร วิชา Environmental Management เป็นหนึ่งในหลักสูตรของ IGCSE มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเกิดของทรัพยากรธรรมชาติ การนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงผลกระทบที่ได้รับ แล้วจะมีกระบวนการแก้ปัญหาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนได้อย่างไร

Continue reading “แนะแนว IGCSE – (0680) Environmental Management”

แนะแนว IGCSE – (0453) Development Studies

วิชา Development Studies เป็นวิชาที่นักเรียนจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงปัญหาความยากจน กลวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประเทศต่างๆ ทั้งในแง่ของการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

Continue reading “แนะแนว IGCSE – (0453) Development Studies”

แนะแนว IGCSE – (0471) Travel & Tourism

IGCSE Travel & Tourism คืออะไร

เมื่อพูดถึงการเดินทางและการท่องเที่ยว เรามักนึกถึงการไปเที่ยวต่างประเทศ หรือเที่ยวต่างจังหวัด และต้องไปค้างคืนหลายๆ วัน แต่อันที่จริงแล้วแค่เราไปเดินเล่นสยามตอนเย็นๆ ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเช่นกัน เพราะย่านสยามนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพฯ ซึ่งน่าจะเป็นกิจกรรมโปรดของหลายๆ คนเลย ธุรกิจการเดินทางและการท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศไทย และเป็นอุตสาหกรรม สำคัญในประเทศอื่นๆ เช่นกัน เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สหภาพยุโรป อเมริกา การท่องเที่ยวเปลี่ยนเมืองธรรมดาให้เป็นเมืองแห่งความสนุกสนาน สามารถสร้างความประทับใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง รายได้จากการท่องเที่ยวนี้เองจะถูกนำไปพัฒนาประเทศต่อไป จึงเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวมีความสำคัญอย่างมากของประเทศต่างๆ ในยุคปัจจุบัน

Continue reading “แนะแนว IGCSE – (0471) Travel & Tourism”

GED กับ IGCSE ควรสอบอะไรดี?

GED กับ IGCSE ควรสอบอะไรดี?

การสอบทั้ง GED (เทียบวุฒิ ม.ปลาย ระบบอเมริกา) และ IGCSE (เทียบวุฒิ ม.ปลาย ระบบอังกฤษ) มีความยากง่ายแตกต่างกันไป GED อาจจะง่ายกว่า IGCSE ทั้งในส่วนของเนื้อหาและการสอบ น้องๆ ต้องศึกษาหลักสูตรของต่างประเทศ ซึ่งบางวิชา โดยเฉพาะสังคม ประวัติศาสตร์ จะยากหน่อยเพราะไม่ใช่สิ่งที่คุ้นเคย แต่ทุกสิ่งเรียนรู้ได้ การสอบ GED นั้น สอบ 5 วิชาผ่านก็ได้วุฒิบัตรจบ High School สามารถเลือกสอบได้ตลอดทั้งปี ในส่วนของโครงสร้างการสอบ GED นั้นทั้ง 5 วิชาจะเป็นข้อสอบ Multiple Choice มีเพียง 1 ส่วนในวิชา Language Arts, Writing ที่ต้องเขียน Essay ซึ่งลักษณะของคำถามนั้นจะไม่ซับซ้อนมาก

ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ส่วนการสอบ IGCSE นั้น เปิดสอบเพียงปีละ 2 ครั้งเท่านั้น มีหลากหลายวิชาให้เลือกสอบ ขึ้นอยู่กับความสนใจ และต้องสอบให้ได้เกรด C ขึ้นไปครบ 5 วิชา จึงจะได้รับวุฒิบัตร ซึ่งลักษณะของข้อสอบนั้นจะแตกต่างจาก GED โดยสิ้นเชิง ข้อสอบ 80% จะเป็นการเขียน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนอธิบาย หรือการตอบคำถามสั้นๆ ดังนั้นนักเรียนที่เลือกสอบ IGCSE นั้นจะต้องมีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างดี

Continue reading “GED กับ IGCSE ควรสอบอะไรดี?”